Stebėtojų taryba:

Vytautas Mitalas, Andrius Katinas, Mark Adam Harold, Gediminas Švilpa, Juozas Olekas;

Stebėtojų tarybos pirmininkas – Vytautas Mitalas;

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas – Andrius Katinas.

Valdyba:

Arvydas Darulis, Virginijus Pauža, Alfredas Laurinavičius, Lina Melianienė;

Valdybos pirmininkas – Arvydas Darulis;

Valdybos pirmininko pavaduotojas – Virginijus Pauža.

Bendrovės vadovybė:

Direktorius Sigitas Mocevičius;

Eksploatacijos tarnybos viršininkas Edvard Atraškevič;

Vyr. buhalterė Janė Bernotaitė.

 

VGAET 100 proc. akcijų  priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.