Įmonė rengia prisijungimo sąlygas gatvių apšvietimo tinklo įrengimui/rekonstravimui.

Prijungimo sąlygos rengiamos pagal užsakovo pateiktą prašymą.

Su prašymu užsakovas pateikia šiuos dokumentus:

  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio ir transporto departamento prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas.
  • Planuojamos apšviesti gatvės/tako planą su tiksliomis sklypų ribomis (mastelis 1:500).
  • Situacijos planą (mastelis 1:2000).

 

Prašymo forma