Vilniaus miesto savivaldybės įmonė UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ vykdoma veikla:

  • Apšvietimo įrengimo darbai.
  • Apšvietimo remonto ir priežiūros darbai.
  • Apšvietimo elektros tinklo techninės būklės įvertinimas.
  • Apšviestumo matavimo darbai.
  • Atliktų darbų atitikimo projekto reikalavimams įvertinimas.
  • Renginių ir švenčių aptarnavimas (elektros pajungimo darbai).
  • Dekoratyvinio apšvietimo pajungimas, aptarnavimas. 

 

Paslaugų kainos

 

2016 m. atlikti darbai Vilniaus mieste :

Apšvietimo tinklo rekonstrukcija.

Pakeista 112 senų neekonomiškų, neekologiškų šviestuvų į naujus – LED šviestuvus. Rezultatas – elektros energijos suvartojimo sumažėjimas ~ 60 proc.

Apšvietimo tinklų priežiūra bei remonto darbai.

Atstatytos 84, eismo įvykių metu, numuštos atramos. Atlikta priežiūros darbų už daugiau nei 72 300 Eur. Atlikta remonto darbų už daugiau nei 2 000 000 Eur.

Naujų apšvietimo tinklų įrengimas.

Apšviestos 44 pėsčiųjų perėjos, įrengti 92 nauji šviestuvai, naujais –  LED šviestuvais pakeisti 345 gatvių apšvietimo šviestuvai. Rezultatas – nelaimingų atsitikimų sumažėjimas, visų eismo dalyvių saugumo padidėjimas, gražesnis ir saugesnis Vilnius.

Nuo 2016 m. gruodžio 1 dienos, Grigiškių miesto gatvių apšvietimo priežiūra perduota UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklams”.

Bendrovė savo veiklą organizuoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais bendrovės įstatais.