Vilniaus miesto savivaldybės įmonė UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ vykdoma veikla:

  • Apšvietimo įrengimo darbai.
  • Apšvietimo remonto ir priežiūros darbai.
  • Apšvietimo elektros tinklo techninės būklės įvertinimas.
  • Apšviestumo matavimo darbai.
  • Atliktų darbų atitikimo projekto reikalavimams įvertinimas.
  • Renginių ir švenčių aptarnavimas (elektros pajungimo darbai).
  • Dekoratyvinio apšvietimo pajungimas, aptarnavimas. 

Bendrovė savo veiklą organizuoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais bendrovės įstatais.

Paslaugų kainos