DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2017

metai

2018  metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  

I  ketv.

Administracijos ir tarnybų vadovai 1965,55 17 2085,65
Specialistai 1339,25 18 1338,63
Darbų vadovai ir kvalifikuoti darbininkai 1237,60 61 1177,55
Nekvalifikuoti darbininkai 380,95 3 417,47