DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2015-2016 m.

2015 metai 2016 metai Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2017 m.

       2017 metai

              II ketv.

2017 metai

II ketv.

2017 metai

III ketv.

 Vadovai 12  1954,55 1970,47 11 1916,97 1850,60 1876,83
Specialistai 13 859,69 1315,83 15 1275,76 1415,21 1416,09
Technikai ir jaunieji specialistai 6 1077,65 1426,51 6 1606,71 1607,14 1486,39
 Tarnautojai 5 803,44 783,63 5 751,16 948,72 974,73
 Kvalifikuoti darbuotojai 30 926,26 1152,70 29 1170,00 1321,01 1372,98
 Įrenginių ir mašinų darbuotojai 19 778,71 913,31 20 1017,67 1026,85 1156,78
 Nekvalifikuoti darbininkai 3 312,14 370,80 3 380,00 390,04 402,00