DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2015

metai

2016

metai

 

2017

metai

 

2017 metai

I ketv.

2017 metai

II ketv.

2017 metai

III ketv.

2017 metai

IV ketv.

 Vadovai 11  1478,06 1954,55 1965,55 1916,97 1850,60 1876,83 2217,81
 Specialistai 15 859,69 1315,83 1434,11 1275,76 1415,21 1416,09 1629,38
 Technikai ir   jaunieji   specialistai 7 1077,65 1426,51 1627,82 1606,71 1607,14 1486,39 1811,05
 Tarnautojai 5 591,57 783,63 955,83 751,16 948,72 974,73 1148,71
 Kvalifikuoti   darbuotojai 34 926,26 1152,70 1331,77 1170,00 1321,01 1372,98 1461,71
 Įrenginių ir   mašinų   darbuotojai 22 778,71 913,31 1143,77 1017,67 1026,85 1156,78 1373,79
 Nekvalifikuoti   darbininkai 3 312,14 370,80 380,95 380,00 390,04 402,00 351,75