DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2015-2016 m.

2015 metai 2016 metai Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2017 m.

       2017 metai

              I ketv.

2017 metai

II ketv.

2017 metai

III ketv.

 Vadovai 12  1954,55 1970,47 11 1916,97 1850,60 1876,83
Specialistai 13 859,69 1315,83 15 1275,76 1415,21 1416,09
Technikai ir jaunieji specialistai 6 1077,65 1426,51 6 1606,71 1607,14 1486,39
 Tarnautojai 5 803,44 783,63 5 751,16 948,72 974,73
 Kvalifikuoti darbuotojai 30 926,26 1152,70 29 1170,00 1321,01 1372,98
 Įrenginių ir mašinų darbuotojai 19 778,71 913,31 20 1017,67 1026,85 1156,78
 Nekvalifikuoti darbininkai 3 312,14 370,80 3 380,00 390,04 402,00